Learn Finnish by listening… and by reading! Best Finnish books

Learn Finnish by listening… and by reading! Best Finnish books


Moi! Vaikka teidän tärkein tavoite olis oppia puhumaan suomea,
Hi! Although your most important goal would be to learn to speak Finnish, niin usein on myös hyödyllistä osata kirjottaa sitä.
often it’s also useful to know to write it. Ja niinku te opitte puhumaan kuuntelemalla,
And as you learn to speak by listening, te opitte myös kirjottamaan lukemalla.
you learn also to write by reading. Tää on erittäin hyödyllistä etenki sellasille kielille,
This is extremely useful especially for that kind of languages, jotka kirjotetaan eri tavalla ku lausutaan… ranska…
that are written in a different way than pronounced… French… Mutta onneks me suomalaiset ollaan niin fiksuja,
But luckily we Finns are so smart, että me osataan lausua just niinku me kirjotetaan.
that we can pronounce exactly as we write. Mutta siis, tässä videossa mä aion suositella teille kolmea suomalaista kirjaa.
But well, in this video I will recommend to you three Finnish books. Ja ku mä kirjotin Googleen “parhaat suomalaiset kirjat”,
And when I wrote in Google “the best Finnish books”, mä sain listan kirjoista, joita meidät pakotettiin lukemaan lukiossa
I got a list of books that we were forced to read in high school ja joka myös sisältää Kalevalan.
and that also includes Kalevala. Ja vaikka Kalevala onki Suomen kansalliseepos
And although Kaleval is indeed Finland’s national epic ja myös inspiroinut Tolkienin haltiakielen,
and also has inspired Tolkien’s elf language, niin mä en oikeesti tunne ketään, joka ois lukenu koko Kalevalan.
I really don’t know anyone who would have read the whole Kalevala. Joten jos te haluatte lukea suomalaisia klassikoita ja Finlandia-palkittuja kirjoja,
So if you want to read Finnish classics and Finlandia awarded books, niin mä laitan sen linkin tohon alas.
I will put that link there below. Mutta tässä videossa mä haluan näyttää teille vähän nykyaikaisempia kirjoja.
But in this video I want to show you a bit more contemporary books. Mä valitsin kirjoja eri genreistä, niin että tässä olis vähän jokaiselle jotakin.
I chose books from different genres so that here would be little something for everyone. Kun puhutaan nykypäivän suomalaisista kirjailijoista,
When we talk about present-day Finnish authors, niin ei voi olla mainitsematta Ilkka Remestä.
you can’t be without mentioning Ilkka Remes. Remes on varmaan Suomen suosituin jännityskirjailija
Remes is probably Finland’s most popular thriller author ja mulla on nyt tässä hänen luetuin kirjansa, josta tehdään myös elokuva.
and I have now here his most read book, of which will be done also a movie. Tän kirjan nimi on kuus kakstoista, mikä viittaa Suomen itsenäisyyspäivään,
This book’s name is six twelve, which refers to Finland’s independence day, koska tässä kirjassa tehdään terroristi-isku Linnan juhliin Suomen itsenäisyyspäivänä
because in this book they do a terrorist attack to Linnan juhlat (Finnish Independence Day Reception) on Finland’s independence day ja presidentti, ministerit ja kansanedustajia otetaan panttivangiks.
and the president, the ministers and some Members of Parliament are taken hostage. Eli tää sopii kaikille, jotka tykkää jännityksestä ja kansainvälisistä rikoksista.
So this suits all who like suspense and international crimes. Sit tää toinen kirja on ihan eri genreä.
Then this second book is totally different genre. Tää on Kira Poutasen Ihana meri, joka sai Finlandia Junior palkinnon vuonna kakstuhattayks.
This is Kira Poutanen’s Wonderful sea, that got the Finlandia Junior Award in 2001. Tää on tarina anoreksiaan sairastuvan tytön näkökulmasta
This is a story from a point of view of a girl coming down with anorexia ja tää on erittäin koskettava ja todella todenmukaisesti kuvattu.
and this is extremely touching and very thruthfully described. Tästä kannattaa huomata että tää on kirjotettu suurimmaks osaks puhekielellä.
From this you should notice that this is written for the most part in colloquial language. Viimeseks mä suosittelen lämpimästi Risto Isomäen Sarasvatin hiekkaa.
Lastly I recommend warmly Risto Isomäki’s The Sands of Sarasvati. Isomäki kirjottaa ekotrillereitä eli ne yleensä sijottuu lähitulevaisuuteen,
Isomäki writes eco-thillers so they usually are set in the near future, missä ilmastonmuutos ja ympäristöongelmat on jo edenny siihen pisteeseen,
where climate change and environmental issues have already advanced to that point, että valtava luonnonkatastrofi on välttämätön.
that a huge natural disaster is inevitable. Niin myös tässä kirjassa, joka on mun mielestä Isomäen paras kirja.
As also in this book, that is in my opinion Isomäki’s best book. Tässä Intian rannikolta löytyy merenalainen rauniokaupunki
Here from India’s coast is found an underwater ruined city ja aletaan tutkia, mikä hävitti sen kymmenentuhatta vuotta sitten.
and is started to investigate, what destroyed it 10 000 years ago. Tää on todella mielenkiintonen ja mä varmaan luen tän nyt uudestaan.
This is very interesting and I probably read this now again. Tässä oli mun suositukset, mutta jotta mua ei vihattais tän videon takia,
Here were my recommendations, but so that I would not be hated because of this video, niin mun on pakko mainita myös Sofi Oksasen Puhdistus ja Miika Nousiaisen Vadelmavenepakolainen.
I must mention also Sofi Oksanen’s Purge and Miika Nousiainen’s Raspberryboat refugee. Mä en oo ite näitä lukenu, mutta nää on ollu tosi suosittuja, joten varmasti kannattaa tsekata ne.
I have not myself read them, but these have been very popular, so certainly you should check them out. Ja jos te ette asu Suomessa ettekä siis pääse suomalaiseen kirjastoon tai kirjakauppaan,
And if you don’t live in Finland and thus can’t go to a Finnish library or bookstore, niin hätä ei ole tämän näköinen.
the emergency does not look like this (=it’s not a big problem). Te voitte löytää nää kirjat e-kirjoina sellasista palveluista ku esimerkiks Elisa Kirja,
You can find these books as e-books in that kinds of services as for example Elisa Book, ja ne ei yleensä oo kauheen kalliita.
and they are usually not awfully expensive. Kertokaa ihmeessä jos te ite ootte lukenu jotain hyviä suomalaisia kirjoja
Tell by all means if you yourselves have read some good Finnish books tai tiedätte mistä niitä voi löytää halvalla tai ilmaseks.
or you know where they can be found cheap or free of charge. Ei muuta tällä kertaa, moikka!
Nothing else this time, bye!

Only registered users can comment.

 1. minä tykkan lukea akku ankka sarjakuvat. Vaikka en tiedä kaikki, kuvat auttavat…

  Kiitos paljon nämä videosta! mä alotin katsotetan melkein yks vuosi sitten (unohdin milloin), ja tuntu etta nyt voin ajatella suomeksi, vaikka virheitta kanssa. Mutta ku sanot, korvan harjantuminen on tarkein asia… Kiitos paljon!!
  jos haluat video-aihe ideat, mä haluasin kuulla äänestä, koska rakastan tehdä electronic musikki 🙂 . videoja musikki aihesta olen kaikki englanniksi.
  Toivon etta minun suomeksi ei ole liian kauhea

 2. moi ensimmäinen kerta kuuntelu sinulla.
  mina englantilainen. my teacher told me about your channel and I find your voice easy to follow can't understand everything you say but I can follow the words
  KIITOS 😉

 3. Wow you have very beautiful eyes. I'm a girl, so not hitting on you. Maybe it's the lighting but strikingly blue. Lucky you!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *